Услуги

Фирмата разполага с квалифициран екип за извършване на ремонтна дейност на:

Електрокари и мотокари

Автомобили

Ремонт на сметосъбираща техника