Подвижни товарни рампи

Подвижните товарни рампи се използват за бързо и ефективно за товарене и разтоварване на продукти. Те имат за главна цел компенсациите на разликите във височина на товарното помещение и камиона. Рампите изравняват нивата на преход и съединяват задната част на камиона с товарната площадка. Те имат здрава стоманена конструкция, с устойчива на механично напрежение и усукване платформа.

Рампите, които фирмата предлага са с товароносимост 7, 10 и 12 тона с различна широчина на работната платформа.