Платформени електрокари и самосвали

Платформеният електрокар е предназначен за превоз на единични и палетизирани товари по равни или леко наклонени пътища с твърда настилка, предимно за вътрешнозаводски, складов и гаров транспорт, за транспортни операции на пристанища, аерогари, хотели, спортни, туристически и търговски комплекси. Електрокарът работи при температура на околната среда от – 25°С до + 40°С и влажност на въздуха 80% при + 20°С.

Видовете платформени електрокари, които фирмата произвежда са съответно:

ЕП 001 /товароносимост 1 тон/

ЕП 011 /товароносимост 3 тона/

ЕП 011.19 /товароносимост 3 тона/

ЕП 5.19 /товароносимост 5 тона/

Видовете самосвали, които фирмата произвежда са:

ЕС 301 /товароносимост 2 тона/