Влекачи

Влекачът е предимно за вътрешнозаводски, складов и гаров транспорт, за транспортни операции на пристанища, аерогари и търговски комплекси, предназначен е за превоз на ремаркета по равни или леко наклонени пътища с твърда настилка. Електрокарът работи при температура на околната среда от – 25°С до + 40°С и влажност на въздуха 80% при + 20°С.

Влекачите, които фирмата произвежда са съответно:

ЕТ 508 с теглително усилие 125 кг.

ЕТ 512 с теглително усилие 250 кг.

ЕТ 513 с теглително усилие 350 кг.

ЕТ 515 с теглително усилие 400 кг.